Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Aš laukiu Tavęs Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 34
Ateik, o Dvasia Šventoji Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 32
Ateinu viską palikęs Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 21
Be Tavęs viskas negyva Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 15
Didis esi Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 36
Dieve, myliu Tave My Lord My God Darren Clarke Darren Clarke Jeronimas Serebrinskas + 14
Dieve, Šventas Dieve Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 10
Garbė Dievui aukštybėse 06 (Jaro) Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 3
Giedu Tau Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 22
Girsiu Tave (Tavo vardą išaukštinsiu) Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 10
Gloria, gloria (Avinėli, Tau šlovė) Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 15
Jėzau, meilė Tava Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 48
Jėzau, tik Tu Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 20
Mano Globėjas Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 27
Myliu Tave, o Viešpatie Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 5
O ateik, o ateik (Be Tavęs) Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 12
Per Kryžiaus Kraują Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 12
Šventas 16 (Tautų Sekminių) liturginiai Jeronimas Serebrinskas + 12
Tau garbė per amžius Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 35
Tavo meilė (visada su manim) Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 21
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt