Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Aš esu vynmedis Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 133
Aš noriu būti greta nakty Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 27
Aš sugrįžtu prie Tavo Kryžiaus Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 97
Avinėlis Revelation Song Jennie Lee Riddle Jennie Lee Riddle Algirdas Akelaitis + 44
Garbė Dievui aukštybėse 05 (Akelaičio) Algirdas Akelaitis + 17
Įeinu su gyriaus giesme Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 122
Jėzau, Tu - mano uola Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 15
Kai viskas pasibaigs When all is said and done Tommy Walker Tommy Walker Algirdas Akelaitis + 49
Laisvė (Ten, kur Viešpaties Dvasia) Freedom Reigns Michael Larson Michael Larson Algirdas Akelaitis + 33
Pas mano Tėvą duonos apsčiai Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 134
Šventas 18 (Akelaičio) liturginiai Algirdas Akelaitis + 12
Tu esi Viešpats Dievas Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 15
Verkiančia širdimi lenkiuos Algirdas Akelaitis, Justina Mikulytė - Žukauskienė Eginas Grajauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė + 107
Viešpatie Jėzau Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 20
Žadink, Viešpatie Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 45
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt