Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Viešpatį garbinsim + 6
Viešpatį išaukštinsim + 1
Viešpatie ateik, o, ateik + 4
Viešpatie Dieve, laimink Lietuvą ir mus Romas Kaulinis Romas Kaulinis + 10
Viešpatie Jėzau Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 20
Viešpatie Jėzau Kristau Rūta Šalaševičienė Rūta Šalaševičienė + 3
Viešpatie, ateik, kaip bekraštė jūra + 9
Viešpatie, būk su mumis Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 1
Viešpatie, išmokyk mus melstis Rasa Pakarnaitė Rasa Pakarnaitė + 6
Viešpatie, laimink Juos + 13
Viešpatie, leisk man byrėti + 9
Viešpatie, paliesk Eddie Espinosa Eddie Espinosa + 17
Viešpatie, pasigailėk 01 + 2
Viešpatie, pasigailėk 02 (kurs atėjai atleisti) + 1
Viešpatie, pasigailėk 03 + 9
Viešpatie, pasigailėk 04 (senas) + 3
Viešpatie, pasigailėk 05 + 6
Viešpatie, pasigailėk 06 (Angelės) liturginiai Angelė Joknytė + 9
Viešpatie, pasigailėk 07 (Tautų Sekminių) liturginiai Jeronimas Serebrinskas + 4
Viešpatie, pasigailėk 08 (gavėninis) liturginiai Rūta Endrijaitytė + 1
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt