Giesmynas

Žvelk į mus

+ 3 Patinka!


1.
Motinėle, Tu mūsų Šventoji,
Su žvaigždžių vainiku ant galvos,
Tu pamynei tuštybes po kojom,
Žvelk į žemę brangios Lietuvos.

2.
Siųsk visiems mums dorybės malonių,
Laimink pievas, miškus ir laukus.
Tavo garbei pražydę mūs sodai
Pins baltųjų žiedų vainikus.

3.
Tavo garbei vešės žalios pievos,
Oš miškai ir paukšteliai giedos.
Garsiai melsis upeliai, o ievos
Nuo krantų jų maldas atkartos.

4.
Tau gegužėj iš mūsų bažnyčių,
Koplytėlių senų pakelėj,
Iš lietuviško kaimo seklyčių
Mūsų maldos ir giesmės skambės.

5.
Motinėle, pakilus į dangų,
Žvelk į mus iš padangės melsvos.
Tau aukojame kraštą mūs brangų.
Tu globok mus, vaikus Lietuvos.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt