Giesmynas

Viešpatie, būk su mumis

+ 1 Patinka!

C G
Am G /2x

F G Em Am
F G C (C7)

D A Hm A /2x


G A Fism Hm
G A D (D7) /2x


E H Cism H /2x

A H as Cism
A H E E7 /2x

Cism (=C#m) – IV lade bare V lade 2 styga, VI lade 3, 4 stygos
as (=A bemol m) - IV lade bare, VI lade 5, 6 stygos
Viešpatie, būk su mumis,
Norim skelbti Tavo Vardą! /2x

...(garbę / darbus / Viltį / Tiesą)

Užlieki mus savo Dvasia,
Kad degtume meile Tau. /2x
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt