Giesmynas

Tu pakvieski

+ 33 Patinka!

        E        A    H          A           E
1 posm.: Tu pakvieski – aš neužtruksiu atskubėt.
                A    H          A         E
         Tik pašauki – ir mano siela atsilieps.
                 A    H         A            E
         Tik pažvelki – ir mano akys ims regėt
                A   H                       A           
         Tavo veidą  net pro užuolaidas nakties.                        A              H           E
 Prieg.: Mano Dievas - Tu, širdžiai duodantis vilties,
                           A       H           E
         Nes, mano Dieve, Tu prisikėlei iš mirties.
                         A          H          E
         O, mano Dieve, Tau – mano deganti širdis,
                      A      H           A
         Aš prašau Tavęs – ateik ją pasiimk.

 
2 Posm.: Pabučiuoki mano skruostus ugnimi,
         Savo Dvasią apgyvendinki many –
         Noriu džiaugtis, noriu krykštaut dėl Tavęs,
         Noriu skelbti Tave, kol gyvenimas užges.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt