Giesmynas

Tau, Marija 3

+ 2 Patinka!


1.
Marija, Tau sodai išbalo
Balčiausiais šios žemės žiedais...
Ant gluosnio sodybvietės seno
Gandrai kleketuoja rytais.

2.
O ievos jaunamartės baltos.
Kaip puošias jomis pagiriai!
Tavo vardą su meilę ištartą
Kartos gegužės vakarai.

3.
Kai bokštuos bažnyčių kūrenas
Laužai vakarinės žaros,
Prie Tavo altoriaus rusena
Ugnis amžinosios maldos.

4.
Tau šlove giedos mūsų ainiai,
O rytmečio rože skaisti,
Apsaugok silpnus nuo nelaimių,-
Tu mūsų stiprybė, viltis.
Izabelė Stašiauskienė
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt