Giesmynas

Tau, Marija 2

+ 5 Patinka!


1.
Šaltą ir vėjuotą gruodį,
Pro šarmas, speigus, pūgas.
Tau, Marija nekaltoji,
Vėl siunčiu širdies maldas.

2.
Ašara nurieda skruostu,
Kyla į Tave mintis.
Tu gali nelaimėj guosti,
Tu pavojuje - viltis.

3.
Kai sėkmė ir džiaugsmas lanko,
Padėkoju Tau karštai,
Kad malonių dosnią ranką
Tu man ištiesi dažnai...

4.
Puokštė Tu baltų lelijų,
Amžina versmė doros.
Tūkstančius \"Sveika Marijų\"
Mano lūpos Tau kartos.

5.
Gelbėki varge, Marija,
Nuo piktų vilionių gink.
Žiedeliu baltos lelijos
Mano sielą padabink.

6.
Nebeleisiu jam nuvysti,
Saugosiu jį nuo šalnų,
Eidama pas Jėzų Kris-tų
Jį nunešiu dovanų.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt