Giesmynas

Švenčiausioji Mergele

+ 2 Patinka!


1.
Saulės takeliais žengia gegužis,
Jau pievos sužaliavo.
Šiltas vėjelis supasi, ūžia
Viršūnėj aukšto klevo.

2.
Einam pasaulin sodais vaikystės,
Į dangų žvilgsnį keliam.
Neleiski naktį man pasiklysti,
Švenčiausioji Mergele.

3.
Tu mus išmokyk žmones mylėti,
Malonėmis šviesk kelią.
Prie Dievo veski per audrą, lietų,
Švenčiausioji Mergele.

4.
Mes Tavo garbei meldžiamės, giedam
Gegužį šviesų žalią.
Skleiski širdyse dorybių žiedus,
Švenčiausioji Mergele.

5.
Kad teisingumas klestėtų rūmuos
Ir paprastoj pirkelėj,
Tu mums suteiki savo šventumo,
Skaisčiausioji Mergele.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt