Giesmynas

Švenčiausiai Marijai

+ 4 Patinka!


1.
Tu skaisti tartum rytmečio saulė,
Tu tyra lyg vandens lelija.
Iš aukštybių pažvelk į pasaulį,-
Kiek puikybės ir skurdo jame.

2.
Guosk našlaitį ir vargšą benamį,
Dieki artimo meilę širdy,
Negailėki mums dvasiško peno,
Kad neklystum vingiuotam kely.

3.
O Marija malonių pilnoji,
Tavęs šaukias mana Lietuva.
Laimink ją ir su meile globoki,
Juk senolių ji Tau pašvęsta.

4.Tu skaisti tartum rytmečio saulė,
Ir tyra lyg vandens lelija.
Iš aukštybių pažvelk į pasaulį,
Kelk iš nuopuolio, kviesk pas save.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt