Giesmynas

Nuženk, Švenčiausias Sakramente

+ 11 Patinka!


Nuženk, Švenčiausias Sakramente,
Į sielos alkanas gelmes!
Tada tik šviesią džiaugsmo šventę
Trejybės garbei siela švęs.

Nuženki, Jėzau, iš aukštybių
Žvaigždėtu padangių keliu,
Paskleisk šviesos, įdiek stiprybės,
Atnešk antgamtinių jėgų.

Ateina jis skaistus, žvaigždėtas,
Gražus kaip tekanti aušra!
Aš, jo gerumo sužavėtas,
Pravirksiu džiaugsmo ašara.

Marija, Motina meilinga,
Šventieji Dievo angelai,
Priimkit Svečią gailestingą:
Giedokit „Šventas\" nuolankiai.

Tikiu, nes jis mane gaivina,
Viliuos, nes teikia man vilties;
Myliu, nes pats jisai vadina
Prie savo dieviškos Širdies.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt