Giesmynas

Marija

+ 17 Patinka!


Darželiuos žiedų nebeliko:
Juos šalnos pakando anksti.
Rožančiaus Tau pinam vainiką,
Marija Mergele skaisti.

Marija, gražiausioji Rože,
Nebijanti vėtrų, šalnos.
„Marija, malonės pilnoji...“
Tau tūkstančiai lūpų kartos.

Mūs sielose maldos prigyję
Tau rožių žiedais išsiskleis –
Nuo pikto apgynus, Marija,
Mus veski dorybių keliais.

Ir melsk už mus Dievą, Šventoji,
Mes prašom kasdien iš širdies.
O Tau mūsų maldos prie kojų
Nevystančiom rožėm žydės.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt