Giesmynas

Garbė Dievui aukštybėse 04 (Tik-ejimas)

+ 19 Patinka!


Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms.
Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms.

Šlovinam Tave, aukštinam Tave,
Lenkiamės Tau, garbinam Tave,
Gėrimės Tavo didžia garbe.
Viešpatie Dieve, dangaus Valdove,
Visagali Dieve Tėve.

Viešpatie Jėzau, Tėvo Sūnau, Dievo Avinėli,
Tu naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėki.
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje,
Priimk mūsų maldą.

Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms.
Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms.

Tu tik vienas Šventas
Tu vienatinis Viešpats
Tu pats didingiausias, Jėzau
Jėzau Kristau,
Su Šventąja Dvasia
Dievo Tėvo garbei per amžius

Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms.
Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms.

Amen! Amen!

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt