Giesmynas

Degu kaip žvakė

+ 7 Patinka!

G
C
D
G
C
Cism G D G

C G /4x
C D G

Degu kaip žvakė vidury nakties
Ir nežinau, o Viešpatie, kada
Ateisi Tu manęs užpūsti.
Vidur nakties man Tavo veidas švies
O ašarų nuskaidrinta malda
Nugins ir mano negales, ir mano priešų rūstį.

Tikiu Tavim vidur tamsios nakties
Vidur nakties man Tavo meilė švies
Vidur nakties viltis ramins ir kvies
Gelmėn Tavosios išminties
Ieškos Tavęs, Tavęs paties.

Aš kaip liepsnėlė, blaškoma audros,
Bedugnėn virs kalnai be paliovos
Jei Tu su manimi nebūsi,
Jei būsi, tai tuojau audra nurims.
Žingsniuosiu jūra ir vandenimis,
Ir kaip balandį prie širdies priglausiu vėjo gūsį.

Kol nebaigta pjūtis, kol virs kalnai,
Kol nesugrįžome dar savo žemėn,
Kai bus atlyginta skriauda.
Ir kai užgis išdeginta žaizda
Tiktai tada, o Viešpatie, tada
Tiktai tada ateik, užpūski žvakes, amen.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt