Giesmynas

Bėkim bėkim paskubėkim

+ 15 Patinka!


Bėkim bėkim paskubėkim
Pas Dangaus Vaikelį.
Dovanėlių Jam sudėkim
Pilną Jo lopšelį.

Kad per naktį nesušaltų,
Kad rytelį linksmas keltų.
Pas lopšelį atsiklaupkim,
Švarkeliu apgaubkim.

Bėkim bėkim paskubėkim
Pas Dangaus Vaikelį.
Dovanėlių jam sudėkim
Pilną Jo lopšelį.

Liūlia liūlia Kūdikėli,
Žaliam šieno patalėly.
Giesmeles giedokime,
Su rankutėm plokime.

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt