Giesmynas

Aplankė Mariją džiugi žinia

+ 18 Patinka!

Em D
C H
Em D
C H Em

G D
C H
G D
C H Em

arba

Hm A
G Fis (Hm)
D A
G Fis (Hm)

Aplankė Mariją džiugi žinia
Per šventą angelą apreikšta
Kad štai Mergelei gims Dievo Sūnus
Ir vardą išrinks Jam Dangus

Iš Viešpaties savo aš viską gavau,
Aš Jam tarnavau iki šios dienos
Ir Dievas tapo mažu vaikeliu,
Mergelės širdis Jo lopšiu

Tėvo meilei aukoju save,
Teišsipildo many Jo valia
Žemėje gims Dievo duotas Sūnus,
Kurio Kryžius išgelbės visus

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt