Giesmynas

Aleliuja, Jėzau, Aleliuja!

+ 8 Patinka!


Aleliuja, Jėzau, Aleliuja! /4x

Mes šlovinam Tave,
Mes aukštinam Tave,
Mes mylime Tave.

Mes giedam Tau giesmes,
Mes siunčiam Tau maldas,
Mes laukiame Tavęs.

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt