Giesmynas

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! - Jėzus gyvas

+ 21 Patinka!

    D         G         D              A 
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! - Jėzus gyvas!
    D         G         D            A 
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja - prisikėlė!


         A         D           G       D
Jis nugalėjo nuodėmę, Jis sumokėjo kainą.
          A     D             G            D
Jis Dievo Avinėlis, Jis mūsų Viešpats - Jėzus!

Mirtis neturi galios Jam! Mirtie, kur tavo pergalė?
Štai kapas tuščias - Jo nėra! Jis prisikėlė gyvent!
      G          A
Prisikėlė iš mirties!!!

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt