Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Aleliuja 15 + 9
Aleliuja 16 + 5
Aleliuja 17 (Rūtos) Rūta Šalaševičienė Rūta Šalaševičienė + 9
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! - Jėzus gyvas Jim Cowan Jim Cowan + 23
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! Jis ateina! + 5
Aleliuja! Mes giedam, Jėzau, Tau + 4
Aleliuja, Jėzau, Aleliuja! + 8
Alsuok many Rūta Šalaševičienė + 18
Alyvų daržely Mykolas Pečiulis + 32
Amen 01 (o, Visagali) Jim Cowan Jim Cowan + 9
Amen 02 (lėtas) + 2
Amen 03 + 3
Amen 04 + 1
Amen 05 (Danguj ir žemėj) + 2
Amen 06 (Dėkojame Tau, Viešpatie, už ..) just just + 11
Amžina meile Jėzus globoja + 17
Angelai šią giesmę gieda Danguje + 52
Ant kryžiaus Kazimieras Račiūnas Mykolas Pečiulis + 23
Apglėbk, Viešpatie, mane Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė + 43
Aplankė Mariją džiugi žinia + 18
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt