Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Ausk Marijai rožių giją + 11
Aušrinė Lauds Steve Bell Steve Bell Simonas Kiela + 10
Avinėlis Revelation Song Jennie Lee Riddle Jennie Lee Riddle Algirdas Akelaitis + 38
Baltas angelėlis Diana Balčiūnaitė Diana Balčiūnaitė + 67
Bažnyčios - mano motinos širdy (Aš būsiu meilė) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė Br. Efraim, Br. Pier Etjen + 10
Be Tavęs man sunku (Aš noriu būt vertas) + 3
Be Tavęs viskas negyva Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 15
Begalinis Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė + 53
Begalinis Viešpaties pasaulis Bernardas Brazdžionis Angelė Joknytė + 10
Bėkim bėkim paskubėkim + 6
Beribė meilė (Tavim kvėpuoju aš) Marie Barnett Marie Barnett + 19
Betliejau mažas + 1
Betliejaus tvartely Kun. Adomas Jasenauskas Mykolas Pečiulis + 6
Biblijos Žodį brangiausią Gintautas Tautkus Gintautas Tautkus + 5
Būk pašlovintas Onė Čiapienė Onė Čiapienė + 23
Būk pasveikinta Krašuona Mykolas Pečiulis + 7
Būk ramus + 81
Būk su manim M.Katiliūtė Benas Ulevičius + 28
Bus tvanas + 6
Būt su Tavim Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 8
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt