Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Ausk Marijai rožių giją + 14
Aušrinė Lauds Steve Bell Steve Bell Simonas Kiela + 14
Avinėlis Revelation Song Jennie Lee Riddle Jennie Lee Riddle Algirdas Akelaitis + 47
Baltas angelėlis Diana Balčiūnaitė Diana Balčiūnaitė + 86
Bažnyčios - mano motinos širdy (Aš būsiu meilė) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė Br. Efraim, Br. Pier Etjen + 14
Be Tavęs man sunku (Aš noriu būt vertas) + 5
Be Tavęs viskas negyva Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 18
Begalinis Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė + 90
Begalinis Viešpaties pasaulis Bernardas Brazdžionis Angelė Joknytė + 20
Bėkim bėkim paskubėkim + 15
Beribė meilė (Tavim kvėpuoju aš) Marie Barnett Marie Barnett + 27
Betliejau mažas + 3
Betliejaus tvartely Kun. Adomas Jasenauskas Mykolas Pečiulis + 13
Biblijos Žodį brangiausią Gintautas Tautkus Gintautas Tautkus + 7
Būk pašlovintas Onė Čiapienė Onė Čiapienė + 24
Būk pasveikinta Krašuona Mykolas Pečiulis + 15
Būk ramus + 96
Būk su manim M.Katiliūtė Benas Ulevičius + 37
Bus tvanas + 8
Būt su Tavim Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 11
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt