Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Jėzau, Tu Karalius + 19
Kai nurims garsai Matt Redman Matt Redman Romualdas Liachavičius + 19
Kalbi You speak Audrey Assad Audrey Assad Darius Žukauskas + 75
Laisvė (Ten, kur Viešpaties Dvasia) Freedom Reigns Michael Larson Michael Larson Algirdas Akelaitis + 32
Laukiu Tavęs Inesa Lapkauskienė Inesa Lapkauskienė + 15
Liejas malonė David Ruis David Ruis + 15
O palaimintas Bill Ancira Bill Ancira + 6
O Viešpats Dievas mūsų vidury + 4
O, Didis džiaugsme (Gimęs džiaugsmas) Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 8
Osana Hosanna Brooke Fraser Ligertwood Brooke Fraser Ligertwood Živilė Petrulionienė + 26
Palaiminti mes Tavo namuos Blessed Darlene Zschech, Reuben Morgan Darlene Zschech, Reuben Morgan Julija Kupstytė + 19
Šventas - nes Dievas Tu + 4
Šventas 08 Hosanna (Holy Holy Holy Lord) Peter Scholtes + 5
Tai pirmas įsakymas Juras Grincevičius Juras Grincevičius + 32
Tu - Karalius + 44
Tu mano Viešpats Gintarė Dragūnaitė Gintarė Dragūnaitė + 19
Tu pakvieski Romualdas Liachavičius Romualdas Liachavičius + 29
Už gyvenimo malonę Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 15
Valdove didis + 10
Vardo kilnesnio už Viešpaties vardą nėra Twila Paris Twila Paris + 8
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt