Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Angelai šią giesmę gieda Danguje + 34
Apglėbk, Viešpatie, mane Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė + 33
Aš čia susitikt su Tavim Meet with Me Lamont Hiebert Lamont Hiebert + 30
Aš dėkosiu, Dieve, Tau (Būk išaukštintas) Brent Chambers + 10
Aš negaliu tylėt Daiva Palionienė Daiva Palionienė + 28
Aš pirmas myliu Augustė Žičkytė Augustė Žičkytė + 123
Aš šlovinu Tave, Tėve Rūta Šalaševičienė Rūta Šalaševičienė + 9
Aš sugrįžtu prie Tavo sosto Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 10
Ateik, laikas atverti širdį Brian Doerksen Brian Doerksen + 21
Būk pašlovintas Onė Čiapienė Onė Čiapienė + 22
Dėkoju Tau Noel Richards, Tricia Richards + 32
Didis Viešpats + 5
Emanuelis - Dievas su mumis Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 6
Garbė Tau! + 3
Garbė, šlovė, didybė Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 21
Garbinkime Dievą + 9
Garbinu Tave Justina Arutiunian Justina Arutiunian + 34
Giedam aleliuja Viešpačiui Linda Stassen + 8
Giedam Viešpačiui naują giesmę Leon Patillo Leon Patillo + 8
Jeruzale Gocam Gocam + 21
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt