Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Angelai šią giesmę gieda Danguje + 39
Apglėbk, Viešpatie, mane Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė + 38
Aš čia susitikt su Tavim Meet with Me Lamont Hiebert Lamont Hiebert + 36
Aš dėkosiu, Dieve, Tau (Būk išaukštintas) Brent Chambers + 11
Aš negaliu tylėt Daiva Palionienė Daiva Palionienė + 39
Aš pirmas myliu Augustė Žičkytė Augustė Žičkytė + 142
Aš šlovinu Tave, Tėve Rūta Šalaševičienė Rūta Šalaševičienė + 12
Aš sugrįžtu prie Tavo sosto Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 14
Ateik, laikas atverti širdį Brian Doerksen Brian Doerksen + 23
Būk pašlovintas Onė Čiapienė Onė Čiapienė + 23
Dėkoju Tau Noel Richards, Tricia Richards + 37
Didis Viešpats + 6
Emanuelis - Dievas su mumis Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 6
Garbė Tau! + 3
Garbė, šlovė, didybė Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 24
Garbinkime Dievą + 10
Garbinu Tave Justina Arutiunian Justina Arutiunian + 36
Giedam aleliuja Viešpačiui Linda Stassen + 9
Giedam Viešpačiui naują giesmę Leon Patillo Leon Patillo + 9
Jeruzale Gocam Gocam + 25
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt