Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Angelai šią giesmę gieda Danguje + 52
Apglėbk, Viešpatie, mane Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė + 43
Aš čia susitikt su Tavim Meet with Me Lamont Hiebert Lamont Hiebert + 38
Aš dėkosiu, Dieve, Tau (Būk išaukštintas) Brent Chambers + 13
Aš negaliu tylėt Daiva Palionienė Daiva Palionienė + 55
Aš pirmas myliu Augustė Žičkytė Augustė Žičkytė + 189
Aš šlovinu Tave, Tėve Rūta Šalaševičienė Rūta Šalaševičienė + 15
Aš sugrįžtu prie Tavo sosto Gintautas Abarius Gintautas Abarius + 20
Ateik, laikas atverti širdį Brian Doerksen Brian Doerksen + 24
Būk pašlovintas Onė Čiapienė Onė Čiapienė + 24
Dėkoju Tau Noel Richards, Tricia Richards + 54
Didis Viešpats + 9
Emanuelis - Dievas su mumis Asta Ališauskaitė Asta Ališauskaitė + 11
Garbė Tau! + 6
Garbė, šlovė, didybė Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 32
Garbinkime Dievą + 13
Garbinu Tave Justina Arutiunian Justina Arutiunian + 43
Giedam aleliuja Viešpačiui Linda Stassen + 12
Giedam Viešpačiui naują giesmę Leon Patillo Leon Patillo + 15
Jeruzale Gocam Gocam + 42
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt