Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Atsiųsk mums guodėją Kun. Kazimieras Žitkus Mykolas Pečiulis + 4
Kaip gera, o Tėve Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 7
O, ateik John Michael Talbot John Michael Talbot + 14
Pasaulio Šviesa 2 Mykolas Pečiulis + 8
Uždek mane ugnies Dvasia Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 3
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt