Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Aš čia susitikt su Tavim Meet with Me Lamont Hiebert Lamont Hiebert + 38
Aš laukiu Tavęs Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 34
Ateik, laikas atverti širdį Brian Doerksen Brian Doerksen + 23
Ateinu aš pas Tave + 33
Ateinu viską palikęs Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 21
Giedam Viešpačiui naują giesmę Leon Patillo Leon Patillo + 14
Įeinu su gyriaus giesme Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 123
Jeruzale, spindinti Dievo grožiu Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 6
Kančioje atrask mane Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 8
Mano širdis gieda Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 4
Nurimk, širdie Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 16
Priimk mane Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 1
Pulkim ant kelių kun. Antanas Strazdelis-Strazdas + 34
Tavyje ramybė Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 5
Tėve, ateiki, ateiki dabar Živilė Matulevičienė Živilė Matulevičienė + 3
Tu pakvieski Romualdas Liachavičius Romualdas Liachavičius + 33
Tuštumoj prabilki Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 4
Uždek mane ugnies Dvasia Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 3
Viešpatie, būk su mumis Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 1
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt