Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Dievo Avinėlis 14 + 1
Dievo Avinėlis 15 (gavėninis) Rūta Endrijaitytė
Dievui garbė Rūta Endrijaitytė + 5
Garbė Dievui aukštybėse Jonė Rimavičiūtė + 73
Garbė Dievui aukštybėse 01 (senas) Jim Cowan Jim Cowan + 18
Garbė Dievui aukštybėse 02 (Velykinis) + 13
Garbė Dievui aukštybėse 03 (Kanevičiaus) Eugenijus Kanevičius + 6
Garbė Dievui aukštybėse 04 (Tik-ejimas) liturginiai Vilma Klumbytė + 18
Garbė Dievui aukštybėse 05 (Akelaičio) Algirdas Akelaitis + 17
Garbė Dievui aukštybėse 06 (Jaro) Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 3
Jėzau, atleisk, pakilti leisk
Jėzaus Kraujas nuvalo mane + 8
Kelias jau pramintas Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 33
Kristus mirė, Kristus kėlės + 2
Lydėk mūs žingsnį lig altoriaus Kun. Stasys Yla F.Strolia + 6
Priimki mūsų auką, pasaulio Sukūrėjau
Šlovinam giesmėm, Jėzau, mes Tave Gintautas Tautkus Gintautas Tautkus + 8
Šlovinam Tave už Tavo Auką + 15
Šventas liturginiai Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė + 50
Šventas 01 (Kareivijų) + 4
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt