Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Rinkimės Mariją + 6
Šiluvos Marijai Lacrima Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė + 18
Šiluvos Marijai 1 Zita Andziulienė Mykolas Pečiulis + 5
Šiluvos Marijai 2 J. Kvietkuvienė Mykolas Pečiulis + 4
Sveika, Marija + 11
Sveika, o Marija + 59
Sveikinam Tave, o Motina Marija (Žvaigždžių vainikas) + 73
Švenčiausia Marija Rima Miškinytė Mykolas Pečiulis + 3
Švenčiausiai Marijai Izabelė Stašiauskienė Mykolas Pečiulis + 4
Švenčiausioji Mergele Domicelė Brazaitytė-Pidkova Mykolas Pečiulis + 2
Tau, Marija 1 Krašuona Mykolas Pečiulis + 7
Tau, Marija 3 Izabelė Stašiauskienė Mykolas Pečiulis + 3
Žvaigždėm vainikuota Kun. Kazimieras Žitkus Mykolas Pečiulis + 8
Žvelk į mus Domicelė Brazaitytė-Pidkova Mykolas Pečiulis + 3
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt