Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Alyvų daržely Mykolas Pečiulis + 32
Ant kryžiaus Kazimieras Račiūnas Mykolas Pečiulis + 21
Aš noriu būti greta nakty Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 27
Aš regiu Justina Mikulytė - Žukauskienė Justina Mikulytė - Žukauskienė + 51
Aš sugrįžtu prie Tavo Kryžiaus Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 97
Ateik, Jėzau, į mano širdį Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 5
Dėl savo meilės šventos, paniekintos + 3
Gavėniai Violeta Kupriskienė Mykolas Pečiulis + 7
Geriausia mūsų Motina J. Kmitas Mykolas Pečiulis + 3
Jėzaus Kristaus siela + 15
Kai darganų metas (Darganoj) Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 23
Kalbi You speak Audrey Assad Audrey Assad Darius Žukauskas + 76
Kančioje atrask mane Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 8
Laukia mano siela, Viešpatie, Tavęs Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 13
Nurimk, širdie Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 16
O Kristau Mykolas Pečiulis + 106
O, Kryžiau Kazimieras Račiūnas Mykolas Pečiulis + 5
Per Kryžiaus Kraują Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 12
Prieš Tavo Šventą Kryžių + 2
Šios žemės sūkuriuos + 6
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt