Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Atleidai, Jėzau Justina Šaulienė Mykolas Pečiulis + 6
Auką šlovingą + 10
Aukojame Tau, Viešpatie, duoną + 20
Be Tavęs man sunku (Aš noriu būt vertas) + 5
Dieve, parodyk man kelią s. Celina Galinytė s. Celina Galinytė + 30
Jėzau, Tavyje Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 4
Jėzaus Kraujas nuvalo mane + 9
Kai valgome Tavo Kūną + 4
Kelias jau pramintas Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 38
Lydėk mūs žingsnį lig altoriaus Kun. Stasys Yla F.Strolia + 12
Pašventink Auką Kun. Stasys Yla Mykolas Pečiulis + 6
Prie Tavęs, o Viešpatie, glaudžiuos 2 (alternatyvi melodija) Angelė Joknytė Mykolas Pečiulis + 7
Priimki mūsų auką, pasaulio Sukūrėjau + 1
Šlovinam giesmėm, Jėzau, mes Tave Gintautas Tautkus Gintautas Tautkus + 9
Šlovinam Tave už Tavo Auką + 16
Šventas Jėzaus Kraujas + 2
Tau garbė per amžius Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 37
Tu šlovingas, giedam Tau
Tyrą širdį Tau skiriu Jolita Večerskytė Jolita Večerskytė + 8
Viešpaties Kūnas John Flaherty John Flaherty + 21
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt