Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Ar Jis nėra Brian Doerksen Brian Doerksen + 12
Aš esu vynmedis Algirdas Akelaitis Algirdas Akelaitis + 129
Aš myliu + 12
Aš pasitikiu + 11
Ateik, Jėzau, į mano širdį Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 5
Ateik, pašlovink, atsiklaupk Come, let us worship and bow down Dave Doherty Dave Doherty + 10
Ateini pas mane Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 3
Beribė meilė (Tavim kvėpuoju aš) Marie Barnett Marie Barnett + 25
Būt su Tavim Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 9
Čia gyvenimo pradžia Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 11
Dėkoju Tau, Jėzau Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 3
Dovanoju I Surrender Matt Crocker Matt Crocker Živilė Matulevičienė + 49
Draugą suradau What a friend I've found Martin Smith Martin Smith Romualdas Liachavičius + 14
Efata + 9
Giedu Tau Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 22
Jėzau, Tavyje Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 3
Kaip gera žvelgti į Tave Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 4
Kalbi You speak Audrey Assad Audrey Assad Darius Žukauskas + 75
Koks gražus, nuostabus + 19
Nurimk, širdie Rūta Endrijaitytė Rūta Endrijaitytė + 12
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt