Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Marija Domicelė Brazaitytė-Pidkova Mykolas Pečiulis + 15
Marijai Vidas Buizina Mykolas Pečiulis + 11
Motina Marija Kun. Edmundas Rinkevičius Mykolas Pečiulis + 10
Nebijok Mykolas Pečiulis + 10
Nuženk, Švenčiausias Sakramente Kun. Jurgis Tilvytis – A. Žalvarnis Mykolas Pečiulis + 10
O Kristau Mykolas Pečiulis + 106
O Kristau, dangų atdaryk Mykolas Pečiulis + 7
O, Kryžiau Kazimieras Račiūnas Mykolas Pečiulis + 5
Pasaulio Šviesa 2 Mykolas Pečiulis + 7
Pašventink Auką Kun. Stasys Yla Mykolas Pečiulis + 5
Patrauki mus Mykolas Pečiulis + 2
Prie Tavęs, o Viešpatie, glaudžiuos 2 (alternatyvi melodija) Angelė Joknytė Mykolas Pečiulis + 6
Priekaištai Mykolas Pečiulis + 4
Šiluvos Marijai 1 Zita Andziulienė Mykolas Pečiulis + 4
Šiluvos Marijai 2 J. Kvietkuvienė Mykolas Pečiulis + 4
Su Žaliom verbų šakelėm Domicelė Brazaitytė-Pidkova Mykolas Pečiulis + 10
Švenčiausia Marija Rima Miškinytė Mykolas Pečiulis + 3
Švenčiausiai Marijai Izabelė Stašiauskienė Mykolas Pečiulis + 4
Švenčiausioji Mergele Domicelė Brazaitytė-Pidkova Mykolas Pečiulis + 2
Tau, Marija 1 Krašuona Mykolas Pečiulis + 6
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt