Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Atskamba balsas Kun. Stasys Yla Mykolas Pečiulis + 12
Džiūgaukit, širdys Kun. Stasys Yla B. Matukaitė + 4
Lydėk mūs žingsnį lig altoriaus Kun. Stasys Yla F.Strolia + 12
Pašventink Auką Kun. Stasys Yla Mykolas Pečiulis + 6
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt