Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Aleliuja 15 + 8
Aleliuja 16 + 4
Aleliuja 17 (Rūtos) Rūta Šalaševičienė Rūta Šalaševičienė + 6
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! - Jėzus gyvas Jim Cowan Jim Cowan + 13
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! Jis ateina! + 3
Aleliuja! Mes giedam, Jėzau, Tau + 3
Aleliuja, Jėzau, Aleliuja! + 6
Alsuok many Rūta Šalaševičienė + 8
Alyvų daržely Mykolas Pečiulis + 19
Amen 01 (o, Visagali) Jim Cowan Jim Cowan + 4
Amen 02 (lėtas)
Amen 03
Amen 04
Amen 05 (Danguj ir žemėj) + 1
Amen 06 (Dėkojame Tau, Viešpatie, už ..) just just + 6
Amžina meile Jėzus globoja + 9
Angelai šią giesmę gieda Danguje + 33
Ant kryžiaus Kazimieras Račiūnas Mykolas Pečiulis + 15
Apglėbk, Viešpatie, mane Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė + 33
Aplankė Mariją džiugi žinia + 9
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt