Giesmynas

Pavadinimas (originalus pavadinimas) Autoriai Kita
Ausk Marijai rožių giją + 13
Aušrinė Lauds Steve Bell Steve Bell Simonas Kiela + 11
Avinėlis Revelation Song Jennie Lee Riddle Jennie Lee Riddle Algirdas Akelaitis + 44
Baltas angelėlis Diana Balčiūnaitė Diana Balčiūnaitė + 78
Bažnyčios - mano motinos širdy (Aš būsiu meilė) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė Br. Efraim, Br. Pier Etjen + 12
Be Tavęs man sunku (Aš noriu būt vertas) + 4
Be Tavęs viskas negyva Jeronimas Serebrinskas Jeronimas Serebrinskas + 15
Begalinis Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė Darius Žukauskas, Justina Mikulytė - Žukauskienė + 73
Begalinis Viešpaties pasaulis Bernardas Brazdžionis Angelė Joknytė + 15
Bėkim bėkim paskubėkim + 13
Beribė meilė (Tavim kvėpuoju aš) Marie Barnett Marie Barnett + 25
Betliejau mažas + 2
Betliejaus tvartely Kun. Adomas Jasenauskas Mykolas Pečiulis + 10
Biblijos Žodį brangiausią Gintautas Tautkus Gintautas Tautkus + 6
Būk pašlovintas Onė Čiapienė Onė Čiapienė + 23
Būk pasveikinta Krašuona Mykolas Pečiulis + 10
Būk ramus + 92
Būk su manim M.Katiliūtė Benas Ulevičius + 35
Bus tvanas + 7
Būt su Tavim Angelė Joknytė Angelė Joknytė + 9
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt