Giesmynas

Šventą palaimintą naktį

+ 15 Patinka!

D A D
D7 G D A D

D A D A /2x
D D7 G D A

Šventą palaimintą naktį skelbia varpų mums aidai
Kelia iš miego pasaulį tarsi tada angelai.

Gaudžia skambėdami žemei visai
Gimusio Kūdikio dienai šventai,
Kelia iš miego pasaulį tarsi tada angelai.

Skamba nakties jie ramybėj, tolimu aidu kalnuos
Ir padangių tų platybėj ir mūsų žemės varguos.

Ak, amžinai nenurimkit, ramūs Kalėdų varpai,
Žinią džiaugsmingąją skelbkit tarsi tada angelai.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt