Giesmynas

Stovi Motina skausminga

+ 4 Patinka!


1.
Stovi Motina skausminga, į Sūnaus kančias siaubingas
Žvelgia verkiančiom akim.

2.
Aimaną nuo Kryžiaus girdi, baisus skausmas varsto širdį
Kalavijo ašmenim.

3.
Kiek tai kenčia Išrinktoji Jėzaus Motina mieloji,
Jam kovojant su mirtim.

4.
Siaubas, širdgėla ir baimė atėmė Marijai laimę,
Sūnų Jai atimdami.

5.
Koks žmogus nesudrebėtų, koks akmuo nesuminkštėtų
Nuo šios Motinos skausmų?!

6.
Kas galėtų neliūdėti ir į Ją ramiai žiūrėti,
Kai Ji kenčia su Sūnum?

7.
Už visos žmonijos kaltę leido Sūnų Ji prikalti
Ir atidavė kančioms.

8.
Matė mielą Savo Sūnų, kenčiantį dvasia ir kūnu,
Mirštantį už mus visus.

9.
Meilės Motina, Mergele, duok pajusti skausmo galią,
Kad liūdėčiau su Tavim.

10.
Kad širdis manoji degtų, kad nuo šiol vien Dievui plaktų,
Kad mylėčiau vien tik Jį.

11.
Kristaus Motina Šventoji, spausk giliai širdin manojon
Nukryžiuotojo žaizdas.

12.
Tu neduok praeit pro šalį, Jo Šrdies skausmų bent dalį
Leisk iškęsti už kaltes.

13.
Leisk prie Kryžiaus apsistoti, su Tavim drauge raudoti,
Likti su Tavim kartu.

14.
Aš po Kryžiumi norėčiau su Tavim drauge stovėti,
Lieti ašaras gailias.

15.
O Skaisčiausioji Mergele, Tavo meilės karčią dalią
Leisk apverkti graudžiai man.

16.
Leisk suprasti Kristaus mirtį, leiski kančią Jo patirti
Ir pajusti Jo žaizdas.

17.
Žaizdos Jo tegu kankina, Kryžius Jo teapsvaigina,
Tealpstu drauge su Juo!

18.
Teismo dieną gink, Marija, nuo liepsnų, kurios praryja
Sielas nuodėmių vergų!

19.
Kristau, kai kelionę baigsiu, palmę pergalės įteiksi
Man dėl Motinos maldų.

20.
Dėl Tavų kančių baisiųjų, Josios ašaros karčiųjų
Leisk gyventi amžinai.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt