Giesmynas

Šlovink Viešpatį, nes Jo meilė begalinė

+ 2 Patinka!

Em C
D Em C D /2x

Em A
C D Em C D

Šlovink Viešpatį, nes Jo meilė begalinė,
Meilė Viešpaties mums švies per amžius.
Šlovink Viešpatį, nes Jo gailestis beribis,
Gailestis Jo lydi mus per amžius.

Girk ir šlovink,
Jam vienam giedok per amžius. /2x

Šlovink Viešpatį ir stebėkis Jo galybe -
Mūsų Viešpats yr galybių Dievas.
Šlovink Viešpatį ir stebėkis Jo garbe, -
Viešpaties garbė neblės per amžius.

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt