Giesmynas

Prie prakartėlės stoviu aš

+ 6 Patinka!


Prie prakartėlės stoviu aš, o Jėzau, mums atėjęs
Ir noriu viską Tau pašvęst, Tavin viltis sudėjęs
Imk mano sielą ir mintis, priklauso Tau mana širdis
Per amžius amžinuosius.

Aš gyvenau tamsioj nakty - buvai Tu mano saulė.
Esi dangaus šviesa gaivi, gyvybė šio pasaulio.
Tu - saulė šviečianti, skaisti tamsiausioje mirties nakty -
Suteik man savo šviesą.

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt