Giesmynas

Palaiminti

+ 15 Patinka!

  Fism  Hm     E    A     D   H7 E
Palaiminti, palaiminti, palaiminti,
  Fism  Hm     E    A     D   H7 E
Palaiminti, palaiminti, palaiminti.


 A            Hm    Cism Fism
Turintys vargdienio dvasią:
Hm         E        D  E
Jų yra dangaus karalystė,
  A            Hm        Cism Fism
Liūdintys: jie bus paguosti,
   Hm         E   D E
Romieji paveldės žemę,


Nes jie palaiminti, palaiminti, palaiminti,
Jie palaiminti, palaiminti, palaiminti.

Alkstantys ir trokštantys teisumo:
Jie bus pasotinti,
Gailestingieji:
Jie susilauks gailestingumo,

Nes jie palaiminti...

Tyraširdžiai regės Dievą,
Taikdarius vadins Dievo vaikais,
Persekiojami dėl teisumo
Turės dangaus karalystę,

Nes jie palaiminti...

Kai dėl manęs jus niekina,
Persekioja bei visaip šmeižia,
Būkite linksmi ir džiūgaukit,
Nes laukia gausus atlygis danguje,

Nes jūs palaiminti, palaiminti, palaiminti,
Jūs palaiminti, palaiminti, palaiminti.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt