Giesmynas

O, Tėve mūsų

+ 27 Patinka!

F F/E Dm F/C B Bm (įžanga)

F F/E Dm7 F/C B Gm C
Am Dm Gm C
Am Dm Gm C
F Gm F/A B C F F/E Dm7 C
Bm C F
B A7 Dm
Gm C Am Dm7
Gm F/A B
Gm C C7

F B C B F B C B F B C Dm
Gm7 C Am7 Dm Gm7 C F F/E Dm F/C B Bm F

O, Tėve mūsų, kuris esi Danguje,
Tebūnie šventas Tavo vardas,
Teateinie Tavo Karalystė,
Teesie Tavo valia, kaip Danguje taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų Duonos duok mums šiandien
Ir atleisk mums mūsų kaltes.
Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams
Ir neleiski mūsų gundyti, bet gelbėk mus,
Bet gelbėk mus nuo pikto.

Nes Tavo karalystė, nes Tavo jėga, nes Tavo šlovė,
Per amžius, per amžius, per amžius amen.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt