Giesmynas

Motina Marija

+ 10 Patinka!


1.
Skaisti Tu kaip žydras pavasario rytas
Rytų tolimoji dukra.
Tau lenkiasi žemė, žiedais nusagstyta,
Tau gieda visa Lietuva.

2.
Ant Motinos rankų laikai visą žemę,
Kaip mirusį kūną Sūnaus.
Sušildyk ją meile, kuri dar rusena,
Ir ji suliepsnos lig dangaus.

3.
Skaisti Tu kaip žydras pavasario rytas
Rytų tolimoji dukra.
Tau lenkias tėvynė, skausmų iškankinta,
Tau meldžias rūtų Lietuva.

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt