Giesmynas

Marijai

+ 12 Patinka!


O, Marija Karaliene!
Prieš Aukščiausiąjį užtark.
Nuodėmingą mano sielą,
Jeigu reikia rūsčiai bark.

Garbina Tave bažnyčia,
Lenkias žemė ir dangus.
Šventinta ugnis seklyčioj
Dega ištisus metus.

Kreipk mintis į tiesą grožį.
Nebeleisk kartot klaidų.
Puokštę nuostabiausių rožių
Tau suskinsiu iš maldų.

Audio


Natos

Marijai

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt