Giesmynas

Lydėk mūs žingsnį lig altoriaus

+ 6 Patinka!

D A D D7
G A D A D (A)

Lydėk mūs žingsnį lig altoriaus,
Kai nešam auką Tavo šlovei, Viešpatie.

Kai nešam auką Tavo šlovei,
Priimk ir maldą sesių, brolių, Viešpatie.

Ir laimink, laimink ant altoriaus
Ir mus, ir auką Tavo šlovei, Viešpatie.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt