Giesmynas

Gul šiandieną

+ 31 Patinka!


Gul šiandieną jau ant šieno Atpirkėjas žmonijos;
Šiam Karaliui Visagaliui nėr vietelės tinkamos.
Piemenėliai, paskubėkit, dovanas Jam savo dėkit
Kaip pasaulio Viešpačiui.

Į menkutį jo tvartutį ir mes draug skubėkime
Tam Karaliui savo valią, visą širdį dėkime.
Viską mes Jam paaukokim ir su angelais giedokim:
Garbė Tau aukštybėse!

Jėzau, gimęs prie krūtinės, glausk kiekvieną iš minios.
Mes, vargdieniai, meldžiam vieno: duoki meilės mums šventos.
Teikis gimti nūn mumyse, vienas karaliauk širdyse,
Vesk į laimę amžiną.

Nors dievystę ir žmogystę dengia Ostija trapi,
Mes neklystam, išpažįstam, ­Jėzau, čia save slepi!
Koks tai džiaugsmas mums atėjo: giedam Dievui Atpirkėjui
Ir jo šventai Motinai.

(Gul šiandieną štai ant šieno Karalaitis iš Dangaus
Sutvėrėjas, Atpirkėjas nusikaltusio žmogaus.
Vargšus žmones Jis pamėgo, piemenėliai todėl bėgo
Pirmi Jo pasveikinti.)
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt