Giesmynas

Garbė Dievui aukštybėse 06 (Jaro)

+ 3 Patinka!


Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms. /2x

Šlovinam Tave, aukštinam Tave,
Lenkiamės Tau, garbinam Tave,
Gėrimės Tava garbe.
Visagali Dieve Tėve.

Garbė... /2x

Viešpatie Jėzau,
Tėvo Sūnau,
Dievo Avinėli,

Tu naikini pasaulio nuodėmes,
Pasigailėk.
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje,
Priimk mūsų maldą.
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje,
Pasigailėk.

Garbė... /2x

Tu tik vienas Šventas,
Tu vienatinis Viešpats
Tu pats didingiausias,
Jėzau Kristau,
Su Šventąja Dvasia
Dievo Tėvo garbei
Amen!

Garbė... /2x


Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt