Giesmynas

Garbė Dievui aukštybėse 03 (Kanevičiaus)

+ 6 Patinka!

F C Dm B F C
F C Dm B F C

F B
Dm C
B C Dm
B C Dm
B Gm C

F C Dm
B Dm7 C
F Dm
F Dm

C Am Dm
C Am Dm
C Am Dm
C Am Dm

B
C
F
B Dm7 C
F C
B C
F As F

arba

C G Am F C G
C G Am F C G

C F
Dm G
F G Am
F G C Am
F Dm G

C G Am
F C G
C F
C
G Em Am
G Em Am
G Em Am
G Em Am
G Em Am
G Em Am

F
G
C
F C G
C G
F G
C

Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms.
Garbė Dievui aukštybėse, ramybė žemėj Jo žmonėms.

Šlovinam Tave, aukštinam Tave,
Lenkiamės Tau, garbinam Tave,
Gėrimės Tavo didžia garbe.
Viešpatie Dieve, dangaus Valdove,
Visagali Dieve Tėve.

Viešpatie vienatini Sūnau,
Jėzau Kristau.
Viešpatie Dieve, Dievo Avinėli,
Tėvo Sūnau,

Tu naikini pasaulio nuodėmes,
Pasigailėk mūsų.
Tu naikini pasaulio nuodėmes,
Priimk mūsų maldavimus.
Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėj,
Pasigailėk mūsų.

Tu vienas Šventas
Tu vienatinis Viešpats
Tu pats didingiausias,
Jėzau Kristau,
Su Šventąja Dvasia
Dievo Tėvo garbei
Amen! Amen! Amen! Amen!
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt