Giesmynas

Džiūgausiu ir krykštausiu

+ 4 Patinka!

E A B /2x

E A B
E Fism Gism A B
A E B Cism
A E Fism Gism A B E B4 B

E A B /3x
Fism Gism A B E /2x

Aleliuja! /4x

Džiūgausiu ir krykštausiu: Jėzus - Karalius širdies manos.
Giesmę giedosiu Jam, Jis Karalius virš visų dievų
Jo rankose žemės gylybės, Jo rankose viršūnės kalnų
Jos jūrą ir žemę sukūrė, Jo rankose aš esu.

Aleliuja visatos Kūrėjui!
Aleliuja Karaliui šlovės!
Aleliuja mano Dievui!
Jo rankose aš esu. /2x

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt