Giesmynas

Dievui garbė

+ 5 Patinka!

G C
F G
C
F G G7

Am C F C
Dm G
C C7/Am (FC) /2x
Dievui garbė:
Tau gieda žemė ir Dangus.
Dievui garbė:
Tau gieda visa, kas Tavy.

Mes lenkiamės Tau ir garbinam Tave.
Viešpatie Jėzau, Tu - mūsų Gyvenimas. /2x

Audio


Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt