Giesmynas

Dėkoju Tau, Jėzau

+ 3 Patinka!

D Hm
G A (Asus2 Asus4) /4x

G A D Hm
G A Fism Hm
G A D
Fism Hm
G A D D7 /2x

G A D
Fism Hm
G A D Hm
G A A7 D (A7sus A7sus4 D)

Asus2 – II lade 3 ir 4 stygos
Asus4 – II lade 3 ir 4 stygos, III lade 2 styga
A7 – II lade 2 ir 4 stygos
A7sus – I lade 4 styga, III lade 2 styga
A7sus4 – II lade 4 styga, III lade 1 ir 2 stygos
Fism = II lade bare, IV lade 4, 5 stygos
Dėkoju Tau, Jėzau,
Kad myli ir globoji. /4x

Noriu galvoti Tavo mintimis,
Noriu žvelgti Tavo akimis.
Noriu padėti rankomis Tavo,
Noriu skubėti Tavo keliais,
Noriu mylėti Tavo Širdimi. /2x

Noriu padėti rankomis Tavo,
Noriu skubėti Tavo keliais,
Noriu mylėti Tavo Širdimi.

Noriu mylėti Tavo Širdimi.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt