Giesmynas

Dangiškoji arka

+ 2 Patinka!


Dangiškoji arka per šią nuodėmių jūrą
Plaukia nešdama Dievą savyje.
Arka, kur balandis nusileido tuojau,
Tyroji, per tave mirtis neteko galios.

Džiaugsme mūsų širdžių, meldžiam Tave,
Karaliene dangaus, mes giedame Tau. //2x

Tarp dangaus ir žemės -naujo ryto aušra,
Štai toji, iš kurios mums gimė Atpirkėjas.
Sklidina malonių iš pilnatvės Sūnaus,
Nuo tvano ir ugnies mes bėgam prie tavęs.

Džiaugsme mūsų širdžių, meldžiam Tave,
Karaliene dangaus, mes giedame Tau. //2x

Dangiškoji arka ant sparnų angelų,
Tu tyras meilės auksas, Sandoros skrynia.
Žodis, tapęs kūnu - Dievo balsas tavy,
Sūnaus lopšy ir soste, o garbės vertoji!

Džiaugsme mūsų širdžių, meldžiam Tave,
Karaliene dangaus, mes giedame Tau. //2x

Žymos

Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt