Giesmynas

Baltas angelėlis

+ 86 Patinka!


Kiekvieną brangią dieną
Aš baigiu su maldele.
Mane mažytį prisiminęs
Atskrendi su giesmele.

Angele, angelėli baltas
Sidabriniais nuo rasos sparnais
Mano širdelėje taip gera,
Nes tu esi tenai.

Dangaus akelės merkias
Ir aplink visur tamsu,
Bet man labai ramu ir gera,
Nes giesmelę giedi tu.
Prisijunk!

Turite idėjų, norite prisijungti prie šio projekto gyvavimo ir vystymosi?

Susisiekite
Rašykite info@giesmes.lt